ART Taarasti kesäkuun näyttely 15

Kuva-albumi / ART Taarasti kesäkuun näyttely 15
Anneli Kokkonen
Anneli Kokkonen
Lea Geselle
Lea Geselle
Marja Halme
Marja Halme
Antti Haapaniemi
Antti Haapaniemi
Risto Ryynänen
Risto Ryynänen
Barbora Salovaara
Barbora Salovaara
Kaija Paris
Kaija Paris
Veli-Matti Kallionpää
Veli-Matti Kallionp..
Rauni Mäkinen
Rauni Mäkinen
Suoma Kesseli
Suoma Kesseli
Sirkku Rahonen-Ahtola
Sirkku Rahonen-Ahto..
Miia Kontro
Miia Kontro
Anja Hiltunen
Anja Hiltunen
Mirkka Salo
Mirkka Salo
Saila Härkki
Saila Härkki
Matti Virkki
Matti Virkki